Projekts “Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas elektrostacijas izveidi Smiltenē” Nr. KPFI-12/185

Pasūtītājs: SIA SM Energo


Projektētājs/autoruzraugs: SIA REP, R.Mišurovs


Būvuzraugs: SIA Baltic Construction Consultancy, J.Putniņš


Iekārtu piegādātājs: ORC Energy TU


Būvnieks: SIA 8CBR


Apakšuzņēmēji: SIA ASE, SIA Aimasa, SIA Aiviekstes Energoceltnieks


Finansētājs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Projekta kopējās izmaksas: EUR 4 000 000


Projekta apraksts:
Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas stacijas izveide darbam Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā, nomainot ar malku kurināmus apkures katlus, kā arī modernizējot siltumapgādes sistēmu. KPFI projekta Nr. 12 – 185 ieviešana ir pilnībā noslēgusies, koģenerācijas stacija 07.03.2013 tika nodota ekspluatācijā Smiltenes novada būvvaldē un 08.03.2013 pieslēgta AS Sadales Tīkls sistēmai.