SMEnergo_post-3

Jauni siltumenerģijas apgādes tarifi

SIA “SM Energo” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. No 2015. gada 1. marta Smiltenes iedzīvotājiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs palielināsies – siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs apstiprināts 49,77 EUR/MWh apmērā. Neskatoties uz to, ka tarifs Smiltenē pieaug, tomēr tas joprojām ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā. Saskaņā ar vienošanos ar Smiltenes novada domi, apstiprinātais gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 36,29/MWh, kurš nav mainījies, salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto tarifu, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa 11,68/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifa 1,80 EUR/MWh. SIA “SM Energo” apstiprina, ka patērētājiem Smiltenes pilsētā, kuri siltumenerģiju saņem ar Smiltenes NKUP starpniecību, siltumenerģijas tirdzniecības tarifu SIA “SM Energo” nepiemēros līdz brīdim, kad stāsies spēkā kārtība par sabiedrisko pakalpojumu tiešu sniegšanu gala patērētājiem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.