Energoefektīvi pakalpojumi
tieši jums!

PAR UZŅĒMUMU

No siltumenerģijas ražošanas
līdz siltumenerģijas piegādei

PAR UZŅĒMUMU

SMEnergo_ikonas_1
MĒRĶIS

Nodrošināt drošus un ilgtspējīgus siltumapgādes pakalpojumus Smiltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā

SMEnergo_ikonas_2
NODROŠINĀJUMS

Uzņēmums nodrošina pilnu siltumenerģijas ražošanas ciklu, no ražošanas līdz nodošanai Smiltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā

SMEnergo_ikonas_3
TEHNOLOĢIJAS

Siltumenerģijas ražošanas process notiek, izmantojot modernas siltumenerģijas ražošanas iekārtas

SMEnergo_ikonas_4
ILGTSPĒJA

Ražošanas procesā tiek 100% izmantoti atjaunojamie energoresursi – koksnes šķelda, kuras izcelsme ir Ziemeļvidzeme

KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas stacijas izveide darbam Smiltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā, nomainot ar malku kurināmus apkures katlus, kā arī modernizējot siltumapgādes sistēmu.

UZZINI VAIRĀK

KOHĒZIJAS FONDS

Smiltenes pilsēta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, palielinot esošo cauruļvadu diametru, kā arī jaunu cauruļvadu atzaru būvniecība.

UZZINI VAIRĀK

Vēlies sadarboties?

 

SIA SM Energo papildus sniedz konsultācijas un tehnisko atbalstu potenciāliem klientiem, kuri izteikuši vēlmi pieslēgties Smiltenes pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, un aicina potenciālos interesentus sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem.