Par uzņēmumu

SIA SM Energo dibināts 2009. gadā ar mērķi nodrošināt drošus un ilgtspējīgus siltumapgādes pakalpojumus Smiltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā. Uzņēmums nodrošina pilnu ražošanas ciklu, no kurināmā iepirkšanas līdz siltumenerģijas ražošanai un piegādei sadales sistēmas operatoram.

Siltumenerģijas ražošanas tiek nodrošināti no SIA SM Energo katlu mājas Rīgas ielā 16a, Smiltenē, kura laika periodā no 2009. gada būtiski modernizēta.

Ražošanas procesā tiek 100% izmantoti atjaunojamie energoresursi – koksnes šķelda, kuras izcelsme ir Ziemeļvidzeme.

Uzstādītās tehnoloģiskās ražošanas iekārtas un jauda:

AGRO Forst (Austrija) degkamera/termoeļlas katls, siltumenerģijas ražošanas jauda

4.9 MW

SILTUMTRAŠU KOPĒJAIS GARUMS – 3700 METRI

Smiltenes pilsētas centralizēto siltumtīklu siltumtrašu kopējais garums – 3700 metri. 2014. gadā veiktas būtiskas investīcijas arī centralizēto siltumtīklu modernizācijā, palielinot pakalpojumu sniegšanas drošību un uzlabojot siltumapgādes kvalitāti.

IESPĒJA VEIDOT SADARBĪBU

SIA SM Energo papildus sniedz konsultācijas un tehnisko atbalstu potenciāliem klientiem, kuri izteikuši vēlmi pieslēgties Smiltenes pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, un aicina potenciālos interesentus sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem.