Par uzņēmumu

SIA SM Energo dibināts 2009. gadā ar mērķi nodrošināt drošus un ilgtspējīgus siltumapgādes pakalpojumus Smiltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā. Uzņēmums nodrošina pilnu pakalpojumu piegādes ciklu, no siltumenerģijas ražošanas līdz siltumenerģijas piegādei patērētājiem Smiltenes pilsētā.

Siltumapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti no SIA SM Energo katlu mājas Rīgas ielā 16a, Smiltenē, kura laika periodā no 2009. gada būtiski modernizēta, papildinot ražošanas kapacitāti arī ar elektroenerģijas ražošanu.

Tehnoloģiski, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesi notiek paralēli, izmantojot Organiskā Rankina cikla tehnoloģiju. Ražošanas procesā tiek 100% izmantoti atjaunojamie energoresursi – koksnes šķelda, kuras izcelsme ir Ziemeļvidzeme.

Uzstādītās tehnoloģiskās ražošanas iekārtas un jauda:

AGRO Forst (Austrija) degkamera/termoeļlas katls, siltumenerģijas ražošanas jauda

3.0 MW

Turboden (Itālija) lēngaitas turbīna, elektroenerģijas ražošanas jauda

1.2 MW

SILTUMTRAŠU KOPĒJAIS GARUMS – 3700 METRI

SIA SM Energo nodrošina arī Smiltenes pilsētas centralizēto siltumtīklu apkalpošanu, siltumtīklu siltumtrašu kopējais garums – 3700 metri. 2014. gadā veiktas būtiskas investīcijas arī centralizēto siltumtīklu modernizācija, palielinot pakalpojumu sniegšanas drošību un uzlabojot siltumapgādes kvalitāti.

IESPĒJA VEIDOT SADARBĪBU

SIA SM Energo papildus sniedz konsultācijas un tehnisko atbalstu potenciāliem klientiem, kuri izteikuši vēlmi pieslēgties Smiltenes pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem, un aicina potenciālos interesentus sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem.