Koģenerācijas elektrostacijas izveide

SIA “SM Energo” paziņo, ka projekta „Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas elektrostacijas izveide Smiltenē” Nr. KPFI-12/185 ieviešana ir pilnībā noslēgusies.SIA “SM Energo” paziņo, ka projekta „Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas elektrostacijas izveide Smiltenē” Nr. KPFI-12/185 ieviešana ir pilnībā noslēgusies. Projekta ieviešana tika veikta saskaņā ar līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma piesķiršanu, kas tika noslēgts starp SIA „SM Energo”, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un VSIA „Vides investīciju fonds”. Projekta ieviešanas rezultātā uzbūvētā koģenerācijas stacija 07.03.2013 tika nodota ekspluatācijā Smiltenes novada būvvaldē un 08.03.2013 pieslēgta AS “Sadales Tīkls” vienotajai elektroenerģijas pārvades sistēmai.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.