Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Smiltenes pilsētā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 31. janvārī ir saņēmusi izskatīšanai jaunu SIA “SM Energo” meitas uzņēmuma SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Saskaņā ar iesniegto tarifa projektu, paredzams, ka jaunais siltumenerģijas gala tarifs varētu stāties spēkā no 2023. gada 01. jūliju, neskarot 2022./2023. gada apkures sezonu, kurā siltumenerģijas apgāde tiek nodrošināta saskaņā ar 2014. gadā apstiprināto siltumenerģijas apgādes gala tarifu 58,31 EUR/MWh.

Ņemot vērā, ka šobrīd piemērojamie tarifi ir spēkā kopš 2014.gada, SIA “CS Smiltene” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pārskatīšana bija saistīta ar tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras primāri ir ietekmējis kurināmā (šķeldas) cenas būtisks kāpums, kā arī tas, ka kopš 2014.gada ir veiktas izmaiņas valsts nodokļu likumdošanā (pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme u.c.), ir mainījusies elektroenerģijas iegādes cena un mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas.

2023. gada 31. janvārī SPRK iesniegtais siltumenerģijas apgādes tarifs veidots, balstoties uz siltumenerģijas ražošanas izmaksu prognozi, kas ietvēra faktisko šķeldas cenu 2022. gada decembrī, kā arī elektroenerģijas cenas prognozi 2023. gada janvārī. Izmantojot tarifa aprēķinā minētos datus, SPRK iesniegtais tarifa projekts paredzēja siltumenerģijas gala tarifu noteikts 125 EUR/MWh.

Laika periodā no tarifa projekta iesniegšanas līdz 2023. gada 27. martam notikušas būtiskas izmaiņas vairāku būtisku tarifu veidojošo komponenšu pašizmaksā, piemēram, būtiski samazinājušās faktiskās kurināmā (šķeldas) un elektroenerģijas cenas, kā arī uzlabojušās atsevišķu resursu nākotnes cenas prognozes. Saskaņā ar biomasas biržas “Baltpool” datiem, šķeldas cena Latvijā laika posmā no tarifa izstrādes brīža līdz 2023. gada 27. martam samazinājusies par 26%, bet elektrības cena periodā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada februārim, saskaņā ar elektroenerģijas biržas “Nordpool” datiem, samazinājusies par 57%. Ievērojot minētās tirgus norises, SIA “CS Smiltene” sadarbībā ar SPRK strādā pie tarifa pārrēķina, lai precizētu izmaksas atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai un panāktu siltumenerģijas apgādes gala tarifa samazinājumu pirms tarifa galīgās apstiprināšanas.

SIA “CS Smiltene” prognozē, ka pēc izmaksu precizēšanas atbilstoši aktuālajām resursu cenām, siltumenerģijas apgādes gala tarifs nepārsniegs 106 EUR/MWh.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.