Projekts “Smiltenes pilsētas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija” Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/023

Pasūtītājs: SIA SM Energo


Projektētājs/autoruzraugs: SIA BEK-Konsult, I.Bekmanis


Būvnieks: SIA Siltums Jums


Finansētājs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle


Projekta kopējās izmaksas: EUR 900 000


Projekta apraksts:
Smiltenes pilsēta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, palielinot esošo cauruļvadu diametru, kā arī jaunu cauruļvadu atzaru būvniecība.